Max Ketema Auto's

Uitsluitend vakwerk bij het meest complete autobedrijf in de Zaanstreek
 

Privacyverklaring

Doel gegevensverwerking
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij van Max Ketema Auto's C.V. geven veel om uw privacy. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden ten alle tijden het recht om ons privacy beleid te wijziging. Op deze pagina vind u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens, zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Max Ketema Auto’s op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijn gegevens
Zolang u klant van ons bent behouden wij uw gegevens; als u 5 jaar geen aankoop meer hebt gedaan, verwijderen wij u gegevens. Dit betekent dat wij u klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantenprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Inzage en correctie
U hebt het recht om Max Ketema Auto’s C.V. te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij het bedrijf op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Eerste bezoek
Bij uw eerste bezoek bij Max Ketema Auto’s zal er gevraagd worden om uw gegevens achter te laten en hiervoor te willen tekenen, zodat u akkoord gaat dat wij, Max Ketema Auto’s, uw gegevens mogen bewaren, gebruiken en verwerken.

Websitesoftware
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van STRATO. STRATO verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. STRATO heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. STRATO is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Beveiliging website
STRATO is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-certificaat en een sterk wachtwoordbeleid. STRATO maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. STRATO behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Ook is de website extra beveiligd met een SSL-certificaat.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Max Ketema Auto’s. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Max Ketema Auto’s raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die website te raadplegen.

E-mail gebruik
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk. Correspondentie die via mail is ontvangen van de klant, bewaren wij maximaal 5 jaar.

Gastenboek
Klantenbeoordelingen in ons gastenboek (reviews) worden op de website gepubliceerd met toestemming van u om uw gegevens achter te laten. Op uw verzoek kunnen wij de beoordeling verwijderen.

Facturatie en boekhouding
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw werkorder. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van facturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Voor onze administratie maken wij per klant een persoonlijk klantnummer aan. Factuurgegevens behouden wij zolang u actief klant bent, maar in ieder geval minimaal 7 jaar omdat de belastingdienst dit van ons verwacht.

Camera en beveiliging
Ons pand is voorzien van camera’s. Dit is van belang voor uw veiligheid, maar ook voor onze werknemers en eigendommen. De camerabeelden worden na maximaal 6 weken verwijderd, tenzij er een goede reden is om deze langer te bewaren, zoals bij bijvoorbeeld onderzoek vanuit een recherchebureau of politie.

APK-mailing
Vanuit ons klantenbestand sturen wij onze klanten een brief met een herinnering voor de Apk-keuring. Personen die geen klant zijn bij Max Ketema Auto’s kunnen deze reminder ook ontvangen. Het kan zijn dat gegevens in de brief niet (meer) kloppen, of u stelt onze service niet op prijs en ontvangt liever geen post meer van ons. Laat dit dan aan ons weten via max@maxketemaautos.nl. Vermeld in deze mail in ieder geval u naam, adres / adreswijziging en het kenteken dat op de brief staat, zodat wij de informatie correct kunnen verwerken.

Speciale acties
Bij speciale acties bewaren wij de verstrekte gegevens na afloop om de actie goed te kunnen af ronden en vragen over de actie te kunnen beantwoorden, de bewaartermijn zal niet langer dan 3 maanden zijn.

Sollicitatie/stage
De door u verstrekte gegevens worden tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven, bewaren wij de gegevens tot 1 jaar na dato. Bent u aangenomen voor de baan of stageplek en komt u in dienst bij Max Ketema Auto’s, dan worden uw gegevens onderdeel van u personeelsdossier.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Max Ketema Auto’s wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:   Eigenaar Max Ketema Auto’s C.V.

E-mail:   max@maxketemaautos.nl

Bedrijfsgegevens
Max Ketema Auto’s C.V.
Industrieweg 25
1521 NE Wormerveer
Tel. 075-6476939
E-mail: max@maxketemaautos.nl
Kamer van Koophandel nummer: 76880419

Klacht over verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiebeleid

Technisch noodzakelijke cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Analytisch
Deze cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring verder te optimaliseren. Dit omvat statistieken die door derden websitebeheerder worden verstrekt en de weergave van gepersonaliseerde advertenties door het volgen van de gebruikersactiviteit op verschillende websites.

Inhoud van derden
Deze website kan inhoud of functies aanbieden die door derden op eigen verantwoordelijkheid wordt geleverd. Deze derden kunnen hun eigen cookies plaatsen, bijvoorbeeld om de activiteit van de gebruiker te volgen of om hun aanbiedingen te personaliseren en te optimaliseren.

Social Media deel-knoppen
Op de website staan deel-knoppen deze zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter, Tumblr en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.
Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” – dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Laatste wijziging februari 2021

 
E-mailen
Bellen